Caïssa 3 nog een stapje verder dan eerste en tweede team

Het eerste is de nieuwe bondscompetitie begonnen met vijf bordpunten, het tweede behaalde er vijfenhalf en het derde ging nog een stapje verder. Heerhugowaard 2 moest donderdagavond met 2-6 zijn meerdere erkennen in Caïssa 3.

 

 

Daarmee mochten de acht clubgenoten van een ongekende start spreken. Vorig seizoen immers was dezelfde wedstrijd, toen in Hoorn, in 4-4 geëindigd en daar mocht vooral Caïssa 3 erg tevreden over zijn. Willem van den Akker, Piet Konijn, Chris Holdorp en Mats Bakker deden aan Heerhugowaardse zijde nu weer mee en de vier andere spelers (Nico Duin, William Thomson, Karel Otto en Adri Maijers) waren bepaald geen verzwakking.

In de gezellige speelzaal van café De Swan had de gastploeg wel enig geluk aan zijn zijde. De Hoornse schakers die het eerst klaar waren, genoten de meeste steun van vrouwe Fortuna. Co Buysman probeerde de Hollandse verdediging van Karel Otto te slechten. In een gelijkopgaande strijd zochten beiden naar kleine voordelen in de stelling, maar de Heerhugowaarder kon iets meer druk uitoefenen. Op het moment dat hij een doorslaggevende aanval op de koningsvleugel had ingezet, gaf zwart zijn dame weg.

Even later meldde Niels van der Mark, die vanwege zijn voorkeur deze avond voor de zwarte stukken met Co had geruild, remise en voegde daaraan toe: ,,Ik heb gezwijnd.’’ Tegenstander Adri Maijers kwam met een dubbelpion op de c-lijn uit de opening. Maar met 21. Td1 had hij zijn overgebleven vier stukken ontwikkeld, terwijl een zwart paard op d7 de loper op c8 en de toren op a8 blokkeerde. Een paar zetten later hadden de Heerhugowaardse dame en toren (gesteund door een loper op de diagonaal a1-h8) hun plaatsen op de achtste rij ingenomen voor een mat in acht-aanval. De witspeler liet Niels echter ontsnappen met een eeuwig schaak.

Vrijwel gelijktijdig deelde Bas van den Berg het punt met Nico Duin. Ook hier de Hollandse verdediging tegen 1. c4. Na afruil van enkele lichte stukken ontstond er vooral ruimte op de koningsvleugel. De dames gingen van het bord en Bas (met zwart) leek licht in het voordeel met zijn paard met loper tegen een Heerhugowaards loperpaar dat tegen nog te veel pionnen aankeek. Na een sprong naar h7 werd het stuk echter geslagen en hoewel wit een verzwakte pion op e3 had, zat er toch weinig muziek meer in de stelling.

De grootste verrassing leverde Abel Romkes aan het zesde bord. Hij versloeg in de ruilvariant van de Caro-Kann (1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5) William Thomson – die 147 ratingpunten meer heeft – en dat gebeurde in een spectaculaire partij. Het Caïssa-talent had nog niet gerokeerd en leek bloot te staan aan een gevaarlijke aanval van wit met diens dame op b7 en sneller ontwikkelde stukken. Ten koste van de kwaliteit kon Abel zich afdoende verdedigen en kwam vervolgens met een onaangename surprise. De Heerhugowaardse dame had na 18. Dxa8+ namelijk geen vluchtvelden meer. In het eindspel beschikten beiden over een zwartveldige loper en vijf pionnen met verder een Hoornse dame te paard tegen twee torens. De zwakke witte pionnenstructuur en de prima opstelling van zwarts lichte stukken maakten het spelen van een actieve rol voor de vorstin gemakkelijker en op fraaie wijze kwam Caïssa op een 1-3 voorsprong.

Rolf de Brouwer nam het op tegen een opportunistisch spelende Mats Bakker die met wit na zestien zetten al drie pionnen op de vijfde rij had. In de kleine ruimte verdedigde zwart zich goed en pakte aan het einde van het middenspel een pion voorsprong. Die stond in het eindspel nog steeds op het bord. Met lopers van ongelijke kleur en een toren was het voor Rolf wel flink manoeuvreren op de koningsvleugel, waar hij drie pionnen had tegen een dubbelpion op de g-lijn voor de Heerhugowaarder. Uiteindelijk promoveerde, ten koste van beide stukken, de Hoornse g-pion. De jongedame nam vlot de loper en had even later ook de toren te pakken.

Heel slim bood Frans Kragten kort erop remise aan. In een klassieke Caro-Kann tegen Chris Holdorp – in de interne competitie van Heerhugowaard de man in vorm – bleef het evenwicht lang gehandhaafd. Gaandeweg voerde de Caïssa-speler de druk op door zijn f-, g- en h-pion eropuit te sturen en na het openen van de h-lijn zijn dame daarop te plaatsen. De zwartspeler ging in eerste instantie (na het remise-aanbod) nog even verder, maar de weinige tijd en Frans’ torenzet met een aanval op de dame deden hem van gedachte veranderen.

Met de puntdeling was Caïssa 3 verzekerd van twee wedstrijdpunten. Aad Laan zat in een Draak tegenover Willem van den Akker. Na een flinke afruil was Aad via de open d-lijn met een toren op de zevende rij gekomen, terwijl de zwarte toren op a8 wat buitenspel stond.  De partij kantelde enigszins, toen de witveldige lopers in de doos belandden en zwart de open d-lijn optimaal gebruikte. Hij won de Hoornse a-pion, maar liet de h-pion naar de zesde rij doorlopen. Daardoor pakte het toreneindspel voor Aad gunstig uit. Met inmiddels een pion minder kon hij op de velden a7 en a8 steeds schaak geven en moest de zwartspeler voorkomen dat zijn h7-pion zou vallen. Zetherhaling en daarmee remise.

Lex Griffioen sloot de avond af met een mooie overwinning op Piet Konijn. In een Pirc bleef alles zeventien zetten lang op het bord staan. Nadat Lex op de damevleugel een pion had gewonnen, kwam er een strijd om een achtergebleven Hoornse pion op b2. Er volgde een prachtig tachtisch gevecht, waarin de Caïssa-speler optimaal gebruik maakte van het vrijkomen van veld f5 voor een paard. Dat won na nog enkele sprongen de kwaliteit (44. Pxb4) en tevens werd met het terugnemen (… cxb4) de zorg van de hangpion weggenomen. Wit kon nu meer  aandacht besteden aan een beslissende aanval, waarna de Heerhugowaardse routinier in een verloren stelling ook nog een stuk kwijt raakte. Door de 2-6 eindstand werd Caïssa 3 meteen koploper.

In opperbeste stemming gingen de acht in de ‘spelersbus’ van Frans Kragten terug naar opstapplaats De Huesmolen. De enige spanning bood nog het weer. Zou het tussen de stevige buien door nog even opklaren om droog naar huis te kunnen fietsen?

Heerhugowaard 2-Caïssa 3 2-6:
Willem van den Akker (1838)-Aad Laan (1745)……..½-½
Nico Duin (1799)-Bas van den Berg (1733)………..½-½
Piet Konijn (1804)-Lex Griffioen (1730)…………0-1
Mats Bakker (1552)-Rolf de Brouwer (1719)……….0-1
Chris Holdorp (1652)-Frans Kragten (1704)……….½-½
William Thomson (1813)-Abel Romkes (1666)……….0-1
Karel Otto (1650)-Co Buysman (1643)…………….0-1
Adri Maijers (1610)-Niels van der Mark (1657)……½-½

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *