Toernooireglement OHK 2009

 

1.       Het toernooi wordt gehouden op zeven achtereenvolgende dinsdagen: 21 april, 28 april,   12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni. Het toernooi wordt op 16 juni  afgesloten met een slotavond, waarop we in groepen van vijf een kloksimultaan in snelschaaktempo zullen doen. Op deze avond worden tevens de prijzen uitgereikt.

 

2.       Speellokatie : Cultureel Centrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, Hoorn. Telefoon: 0229-231036.

3.       Er wordt gespeeld volgens het Fide-reglement. Het speeltempo bedraagt 36 zetten in 90 minuten. Voor jeugd onder 16 jaar is, indien gewenst door de jeugdspeler, het speeltempo aangepast: 30 zetten in 60 minuten. Na de tijdcontrole wordt de klok een kwartier teruggezet, waarna de partij in de resterende tijd dient te worden uitgespeeld. Na de tijdcontrole gelden de regels van het versneld beëindigen van een partij vastgelegd in het Fide-reglement. De wedstrijdleiding wijst er op, dat de wedstrijdleider in dat geval moet ingrijpen als een speler de bedenktijd heeft overschreden.
(
Anders dan in de FIDE bepalingen wordt het afgaan van een mobieltje niet bestraft met een nul voor de eigenaar, maar mobiele telefoons en buzzers mogen in de speelzaal niet aan staan en tijdens de partij niet gebruikt worden.. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider aan een speler toestemming verlenen om een mobieltje aan te hebben staan.)

 

4.       Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon. Voor spelers onder de 19 jaar bedraagt het inschrijfgeld € 6,-. Het inschrijfgeld dient voor de aanvang van de eerste ronde voldaan te worden.

 

5.         Indeling vindt plaats op grond van speelsterkte volgens de meest recente KNSB-ratinglijst. Indeling geschiedt in de eerste drie ronden Zwitsers op rating en de laatste
   vier ronden op weerstandspunten.

 

6.       Uiterlijk op donderdag na de gespeelde ronde kunt U de uitslagen, standen en de voorlopige indeling toegestuurd krijgen per e-mail. Deze informatie is ook te vinden op de website van Caissa : www.caissa-hoorn.nl  De voorlopige indeling wordt daarna niet meer aangepast. Verdere informatie over de voorlopige indeling van de volgende ronde kan worden verkregen bij Gerard Groot, tot dinsdag 18.00 uur, telefoon: 0229-213653 of 06-23033509. De definitieve indeling wordt gemaakt als alle afmeldingen zijn verwerkt. De spelers die hier prijs op stellen kunnen per e-mail de definitieve indeling krijgen om ca. 19.00 uur op de speelavond. De wedstrijdleiding wijst er met nadruk op, dat indien een speler volgens de voorlopige indeling een vrije ronde heeft vanwege een oneven aantal, deze speler er dus niet van uit kan gaan, dat er geen partij voor hem beschikbaar is.

 

7.       Het is niet mogelijk om partijen op een andere avond te spelen dan op de dinsdagavond. Diskwalificatie vindt plaats indien een speler zonder bericht van verhindering weg blijft. Het is mogelijk om in de eerste vijf speelrondes éénmaal in aanmerking te komen voor een "vrije ronde": indien uiterlijk op dinsdag om 18.00 uur voor de op die dag te spelen ronde  bericht van verhindering is gegeven aan krijgt de verhinderde speler een half punt. In de laatste twee speelrondes bestaat er geen mogelijkheid voor een "vrije ronde".
De wedstrijdleiding dringt er in verband met de indeling bij U op aan om tijdig afbericht te geven.

 

 

8.       Van de partijen uit groep 1 wordt een toernooibulletin gemaakt. Van ieder partij uit groep 1 worden beide spelers worden verzocht de notatieformulieren in te leveren bij de wedstrijdleiding. De daarop volgende ronde worden deze in een toernooibulletin uitgereikt. Deze toernooibulletins zijn ook via e-mail te verkrijgen en zijn op de website van Caissa beschikbaar.(www.caissa-hoorn.nl)

 

9.       Voor aanvang van de partij draagt de witspeler er zorg voor, dat de stukken in de beginstand worden geplaatst en de klok van beiden spelers op 4:30 staat, tenzij U een digitale klok gebruikt. Bij een digitale klok gebruikt U optie 5, waarbij de bedenktijd in eerste termijn op 1:30.00 wordt ingesteld en in tweede termijn op 0:15.00 
De witspeler draagt er zorg voor, dat na afloop van de partij het bord, stukken en de klok weer netjes in de voorraadkast worden geplaatst.

 

10.    In iedere groep krijgt de winnaar een beker. Voor de nummers 1, 2 en 3 in iedere groep zijn drie geldprijzen beschikbaar gesteld.
Groep 1: 1e prijs:  € 50,-  2e prijs:  € 30,-  3e prijs: € 20,-.
Groep 2: 1e prijs:  € 40,-  2e prijs:  € 20,-  3e prijs: € 10,-.
Groep 3: 1e prijs:  € 35,-  2e  prijs:  €15,-  3e prijs:  € 10,-
De winnaar van groep 1 krijgt de wisselbeker. Deze mag definitief worden behouden, indien de beker driemaal opeenvolgend of vijf maal in totaal wordt gewonnen.

 

11.     De eindstand wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen telt achtereenvolgens het onderling resultaat, de weerstandspunten, en de Sonnenborn –Bergerscore en loting.
Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen gedeeld.
Weerstandspunten: het totaal van de wedstrijdpunten gescoord door de tegenstanders.
S-B score: het totaal van de wedstrijdpunten gescoord door de tegenstanders, waarvan  gewonnen is, vermeerderd met de helft van het aantal wedstrijdpunten van de tegenstanders waartegen remise gespeeld werd.

 

12.    De resultaten van alle groepen zullen worden doorgegeven aan de ratingcommissie van de KNSB.

13.    Het is in het gebouw verboden te roken.

14.    Geschillen zullen worden beslist door de wedstrijdleider. Beroep tegen de beslissing van de wedstrijdleider staat open bij het bestuur van de Hoornse Schaakvereniging Caïssa, mits het beroep uiterlijk de vrijdag na de desbetreffende speelronde schriftelijk bij het bestuur is ingediend.

 

         

          Toernooiorganisatie :

 

          Gerard Groot,      telefoon: 0229-213653 of 06-23033509

                                               e-mail:    gagroot1@gmail.com